Lənkəran şəhər Mərkəzi kitabxanası

Lənkəran şəhər MKS

İKİ XALQIN OĞLU MAQSUD ŞEYXZADƏ

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə məruzələr, məqalələr və fotolar

AFAD QURBANOV. AZƏRBAYCANLI ŞƏXS ADLARI ENSİKLOPEDİYASI

Ad mədəniyyətinin indiki şəraitdə inkişafına xüsusi ehtiyac duyulur. Bu məqsədlə əsərdə adın cəmiyyətdə rolu, Azərbaycan adlarının yaranması və onların təkmilləşməsinə dair məsələlər aydınlaşdırılır. Kömək mə

ŞƏFƏQ İSLAMOVA . AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI KİTABXANA ŞƏBƏKƏSİNİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI (1923-2000-ci illər)

Kitab Azərbaycanda mədəniyyət tarixinə, elmi kitabxanaların inkişaf tarixinə dair  araşdırmaların aparılmasında,  kitabxana-informasiya xidməti problemlərinin tədqiqində, kitabxanaşünaslığa dair ixtisas fənlərinin tədrisi

İnkişaf - məqsədimizdir: XC kitab: oktyabr 2018-noyabr 2018 Əliyev İlham Heydər oğlu

      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan «İnkişaf – məqsədimizdir» çoxcildliyinin bu cildində dövlət başçısının Türkiyə, Belarus və Türkmənistan respublikalarına rəsmi

Çayların bərpası və ekoloji axımı

Müəllifİmanov F.Ə. , İsmayılov R.A. , Nuriyev A.A.